ผู้ลงสมัครเลือกตั้งในปี 62 ของไทย

การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 มีจำนวนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตถึง 11,181 คน ซึ่งมากกว่าการเลือกตั้งในครั้งล่าสุด 4.6 เท่า ส่วนพรรคการเมืองจำนวนทั้งหมด 106 พรรค ตบเท้าเข้าสู่สนามเลือกตั้งจำนวน 81 พรรค และเลือกไม่ลงสนามการแข่งขัน 25 พรรค ทางด้านพรรคการเมืองซึ่งพึ่งจัดตั้งใหม่ ไม่ลงสนามเลือกตั้ง 2 พรรค ส่วนที่เหลืออีก 44 พรรค ลงสนามเลือกตั้ง

ผู้ลงสมัครเลือกตั้งในปี 62 เพิ่มเกือบเท่าตัว 18%

หลังจากมีการเปิดรับสมัครในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทาง กกต. ได้ออกมาแสดงข้อมูล ส.ส. แบบแบ่งเขต จำนวน 6,779 ราย จากทั้งหมด 62 พรรค แต่ถึงจะปิดรับสมัครไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 หากแต่เรื่องที่น่าสนใจ คือ ต่อมาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทาง กกต. ได้รับรองรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 2,810 รายจากพรรคการเมือง 77 พรรค และในขณะเดียวกันผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ก็ไม่ได้ประกาศรับรอง หากแต่ยกให้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการเขตเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งแทน

โดยมีจำนวนผู้สมัคร 11,181 คน จากพรรคการเมือง 81 พรรค ทำให้การเลือกตั้งในปี พ.ศ.2562 จะมีจำนวนทั้งสิ้นในเบื้องต้น 13,991 ราย จาก 81 พรรคการเมือง และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการเลือกตั้ง พ. 2554 พบว่ามีจำนวนผู้สมัครมากกว่า 2.65 เท่า โดยเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 3.61 เท่า อีกทั้งยังมีจำนวนพรรคเพิ่มขึ้นมากกว่าเป็นเท่าตัว

ส่วนข้อมูลอีกประการหนึ่ง ที่เห็นได้อย่างชัดในการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 ก็คือ นอกจากจำนวนพรรคและผู้สมัครที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแล้ว การกระจายตัวของพรรคการเมืองก็มีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการกระจายตัวของขนาดพรรคการเมืองเทียบกับการเลือกตั้ง พ.ศ.2554 แล้ว สัดส่วนของจำนวนพรรค ซึ่งมีผู้สมัคร ส.ส. จำนวน 0-149 คน คิดเป็น 76.2% ถ้าเป็น 150-300 คน ก็จะคิดเป็น 11.9% ในขณะที่ พ.ศ. 2562 มีสัดส่วนจำนวนพรรคในกลุ่มแรกลดน้อยถอยลงเหลือเพียง 72.5%, กลุ่มที่ 2 ลดลงเหลือ 10% เท่านั้น

ถ้าวิเคราะห์เจาะลึกเข้าไป ก็จะพบว่าขนาดความใหญ่ของพรรคการเมือง เกิดจากการเลือกและส่งผู้สมัครในประเภทแบ่งเขตมากขึ้น หากแต่ถ้าจะอ้างอิงตามกติกาใหม่ของการเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องเลือก ส.ส. ในแบบบัญชีรายชื่อ ผ่านคะแนนเสียงของการเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขตแล้วล่ะก็ คุณก็จะพบว่าสัดส่วนของพรรค ซึ่งส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตมากกว่า 300 คนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจาก 5.9% ในปี พ.ศ.2554 กลายเป็น 16.1% ในขณะเดียวกันการส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ กลับลดลงมาอยู่ในระดับกลางเท่านั้น ทางด้านสัดส่วนของพรรคการเมือง ซึ่งส่งผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ มากกว่า 100 คนลดลงจาก 20% ในปี พ.ศ.2554 เหลือเพียง 13% ในปี พ.ศ.2562 นอกจากนี้เมื่อดูจากสัดส่วนของพรรคที่ส่งผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 50-99 คน เพิ่มขึ้นจาก 2.5% กลายเป็น 14.3%